Beleidsplan

De Zuidrand kent een zeer mooie variatie aan bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Dit erfgoed speelt een belangrijke rol in de beleving van onze leefomgeving en leefkwaliteit.

De vele prachtige kastelen, landerijen, parken, hoeves, oude brouwerijen en forten bepalen het karakter van de regio. De Zuidrand koestert het behoud en de herwaardering van haar erfgoedverleden. 

Streekvereniging Zuidrand streeft een lokaal sterk erfgoedbeleid na met een goed ontwikkelde strategie en visie. In het voorjaar van 2019 brengt de vereniging een overkoepelend onroerend erfgoedbeleidsplan uit over de zeven gemeenten van de Zuidrand, waarin het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed geïntegreerd zijn.