Erfgoedcel

Erfgoedcel Zuidrand is een intergemeentelijke samenwerking rond cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is zowel tastbaar (roerend) als minder tastbaar (immaterieel) erfgoed. Denk aan kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, archiefmateriaal, documenten, …maar even goed tradities, rituelen, ambachten, streekgerechten, dialecten en volksliedjes.

We ondersteunen de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel in hun regionaal cultureel erfgoedbeleid, en zijn het aanspreekpunt voor professionals en verenigingen met vragen over het cultureel erfgoed van onze regio.

Erfgoedcel Zuidrand ontwikkelt projecten om cultureel erfgoed in de regio in de kijker te zetten en actueel te houden. We doen dit samen met buurten, verenigingen, bewoners en organisaties. De erfgoedcel staat ook open voor jouw vragen en ideeën. We kunnen je tips geven, vorming bieden, doorverwijzen, of we starten samen een traject op maat.

Ben je op zoek naar ondersteuning hoe je best kan omgaan met jouw collectie of archieven? Heb je een traditie die je levend wil houden? Of gewoon een goed erfgoed-idee? Spreek dan zeker onze collega's van de Erfgoedcel Zuidrand aan!

Contactpersoon

A tot Z