Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)

De IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst) is onderdeel van de Streekvereniging Zuidrand en heeft als doel ons waardevol onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en de gemeenten te ondersteunen waar nodig. Daarbij steunt de werking van de IOED op de drie pijlers bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Daarnaast zet de IOED zich in om het erfgoed van de Zuidrand bekend te maken bij het brede publiek en het erfgoed een invulling te geven zodat het bewaard blijft voor toekomstige generaties.

De dienst vormt het aanspreekpunt voor gemeenten, architecten, bouwheren, project ontwikkelaars, eigenaars van en geïnteresseerden in onroerend erfgoed. Om het verhaal van het erfgoed van de Zuidrand beter bekend te maken ondersteunt en organiseert de IOED lokale en bovenlokale erfgoedprojecten, zodat ons waardevol erfgoed de uitstraling krijgt die ze verdient.

Contactpersoon

A tot Z