Heemkundige Kring De Markgraaf

Sinds zijn oprichting in 1960 bestudeert Heemkundige Kring De Markgraaf intensief de lokale geschiedenis van Hove. In samenwerking met de Hovenaar leidde dit onderzoek tot publicaties zoals “Hove vroeger en nu”, “Hove in de 20ste eeuw” en “De geschiedenis van het onderwijs te Hove”. Een andere verwezenlijking van de heemkring is de aanleg van een unieke collectie voorwerpen en documentair materiaal over de geschiedenis van Hove, zijn inwoners en verenigingen.

Zo treffen we in het archiefmateriaal, naast het archief van de heemkring, ook 8 archiefdozen aan met daarin een deel van het privéarchief van de plaatselijke architect De Bruyn. De heemkring bezit de briefwisseling, plannen en maquettes i.v.m. de verbouwing van de Sint-Laurentiuskerk te Hove (1955-1965).

De Markgraaf bezit verder de reeks Hovese Actualiteiten: 1946-2005. Dat is een collectie filmbanden met beelden van processies, inhuldigingen, communies, ontvangsten, wielerwedstrijden, huwelijken, evenementen enz. die plaatsvonden in Hove tussen 1946 en 2005. De heemkring heeft van deze banden een Betamax-kopie (23 cassettes) laten vervaardigen. De cassettes werden op hun beurt overgezet op VHS-formaat om de originele filmbanden te beschermen en optimaal te kunnen bewaren.

Een derde interessante bron voor de plaatselijke geschiedenis zijn de thematische dossiers. In 1946 werd in Hove een feestcomité opgericht. Dat stond in voor de organisatie van heel wat vieringen in Hove: de Zomer-Endfeesten, braderieën, kermissen, de organisatie van een Lottotrekking in Hove, de viering van Hove als “eerste elektrische dorp” in 1957 enz. Toen het comité ophield te bestaan, nam de heemkring de collectie dossiers over.

In de bibliotheek vinden we, naast een collectie heemkundige tijdschriften en lokale infobladen, vooral geschiedkundige werken over België en Hove in het bijzonder. De fototheek bevat een foto’s met straatgezichten, oude gebouwen, hoeves en personen. Vele foto’s zijn afgedrukt in de publicaties van de heemkring. Het kaartenkabinet telt een 5-tal reproducties van figuratieve kaarten van Hove en zijn randgemeenten.

De collectie affiches kunnen we in twee delen opsplitsen: verkiezingsaffiches voor nationale en lokale verenigingen, en talrijke aankondigingen van evenementen en manifestaties die in de loop der jaren plaatsvonden in Hove.