Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts Lint

Sinds zijn oprichting in 1976 heeft de Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts vzw een heemmuseum uitgebouwd met vier geledingen en een uitgebreide collectie documentair erfgoed verzameld.

De vier musea-geledingen worden Den Aker, De Roskam, De Ploeg en De Heemtuin genoemd.

Den Aker omvat o.a. een café anno 1920, een klaslokaal, een textielkamer, een snoepwinkel en een ruimte gewijd aan het lokaal bestuur, de parochie en Lintse kunstenaars.  Een blikvanger in het café is ongetwijfeld de gerestaureerde orgelpiano Weber Unika (1927) die tot voor enkele jaren in het bekende Lintse café Prins Albert stond. Hier mogen wij terecht spreken van waardevol Lints erfgoed.

De Roskam herbergt een beroepenstraat, een Lintse boerenkeuken anno 1920 en een speelgoedtentoonstelling.

De Ploeg toont Lints landbouwalaam. 

In De Heemtuin worden traditionele groenten geteeld, staan inheemse vaste bloemen te pronken, is er een fruitgaard en een boerenerf met waterput en bijenkorven. 

Deze musea zijn elke tweede zondag van de maand van april tot oktober gratis te bezoeken tijdens de open deur dagen. Groepen, scholen, families, … kunnen doorheen het jaar een geleid bezoek met gids aanvragen. Een geleid bezoek duurt ongeveer 2 uur, en nadien kan indien gewenst iets gedronken worden in het heemcafé of kan ingetekend worden op een broodmaaltijd. Alle praktische informatie is te vinden op www.heemkringlint.com onder bezoeken.

Het documentatiecentrum huisvest het erfgoedkundig archief dat de heemkundige kring sinds 1976 onafgebroken verzamelt. Papieren documenten zijn per thema opgeborgen in archiefdozen en digitaal geïnventaliseerd. Ook worden hier heel wat boeken over erfgoedkundige thema’s, tijdschriften, kranten, foto’s, dia’s, filmopnamen, doodsprentjes, rouwbrieven en kadastergegevens bewaard. Alles kan ingekeken en geraadpleegd worden elke woensdagnamiddag. Medewerkers helpen de bezoekers in hun zoektocht. De inventaris van een groot deel van deze documenten is sinds kort ook te bekijken op de website www.heemkringlint.com onder archief.

Elk jaar worden studies over Lints erfgoed, geschiedenis, verenigingen, … uitgewerkt en gepubliceerd. Deze publicaties kunnen aangekocht worden (papieren versie of digitaal). De volledige lijst van deze publicaties kan ingekeken worden op de website www.heemkringlint.com onder publicaties en archief/inventaris.

In het kaartenkabinet en in het museum worden ook een collectie educatieve wandkaarten bewaard. Ze dateren uit de periode 1910-1950. De kaarten werden o.a. gebruikt als visueel geheugensteuntje voor leerlingen.

De musea en het documentatiecentrum zijn al jaren openomen in de lijst erkende heemmusea en documentatiecentra. Deze erkenning wordt elke drie jaar opnieuw toegekend na een externe audit.