Lucienne

LUCIENNE


°2001 (LINT)
IDENTITEIT: DORPSFIGUUR


Lucienne werd in 2001 gebouwd door Christinne Van der Auwera en haar echtgenoot Gerard ’TSeyen, die het draagstel maakte. Het echtpaar was bevriend met Lucienne en vooral Christine bewonderde de eerder kleine Lucienne als een grote dame. Die waardering symboliseerde ze in de figuur van een (kleine) reus. De grote pop had een vaste plaats in het dorpscafé Prins Albert, die uitgebaat werd door Lucienne; zowat de oudste zelfstandige café-uitbaatster van Vlaanderen.

In 2016, het jaar van Lucienne haar overlijden, werd de veertigste uitgave van het Lintse dorpsfeest “Suikeren Zondag” opgevrolijkt met een reuzenparade waarin reus Lucienne een ereplaats kreeg. Voor die huldiging werd de kleine reus een nieuw kleed aangemeten.

Het beroep caféuitbaatster wordt gesymboliseerd met het vergrootte bierkaartje aan de hand van de reus. Lucienne noteerde het klantenverbruik vaak op een bierkaartje met streepjes, kruisen en bollen. De afbeelding op de voorkant van het kaartje vereeuwigt de vriendschap tussen Lucienne en ‘mijnheer Modeste’, ofwel Modeste Van den Bogaert, die van 1949 tot 2002 de bedrijfsleider was van brouwerij “De Koninck”. Lucienne beweerde dat haar café de oudste De Koninck-drankgelegenheid buiten de stad Antwerpen was, waarna Modeste haar omstreeks haar verjaardag verraste met een bezoek aan het café.

Lucienne Ceulemans werd in maart 1924 geboren in de afspanning Prins Albert, later café Prins Albert, op de hoek van de Duffelse- en Liersesteenweg in Lint, waar ze heel haar leven gewoond heeft. Aangezien ze ongehuwd was, bleef ze na het overlijden van haar jongere zus bij het bombardement van Mortsel in 1943 en het overlijden van haar vader en moeder alleen achter.  Haar opgeleefde hart begaf het in januari 2016 in het ziekenhuis.

Vanaf 1974 tot 2015 baatte ze het volkscafé uit dat in Lint beter gekend stond als “bij Lucienne’ dan als “café Prins Albert”. Op 28 september 2021, besliste de gemeenteraad van Lint, om het erfgoedcafé aan te kopen en samen met de ernaast gelegen zaal Roeland te gebruiken als uitbreiding voor het OC De Witte Merel.

Tekst: Willy Van Leemput