Gasthuishoeve Boshoek

Het bedrijf

Melkveebedrijf en speel-, leer- en zorgboerderij  ‘Gasthuishoeve Boshoek’ is gelegen tussen Lint en Hove, aan de rand van de Boshoek.

Het is één van de nog overblijvende landbouwgebieden op de as Antwerpen-Mechelen.  

Herman en Kathleen baten het bedrijf uit, samen met hun twee zonen Rik en Jan.

Als derde generatie landbouwer is Herman in 1989 verhuisd van zijn ouderlijke hoeve in de Boshoekstraat naar de huidige boerderij.

Gestart met een twintigtal melkkoeien, enkele schapen en wat akkerbouw is het bedrijf ondertussen uitgegroeid tot een gespecialiseerd melkveebedrijf met een honderdtal melkkoeien en ongeveer vijftig stuks jongvee. Er wordt ongeveer 50 hectare grond bewerkt.

Naast de historische hoevegebouwen die dateren uit de 17e eeuw en waar nog steeds het jongvee en de woning in gehuisvest is, werd er in 2008 een nieuwe melkveestal gebouwd.

Van bij de opstart van het bedrijf hebben Herman en Kathleen steeds aandacht gehad voor het evenwicht tussen het optimaal doen renderen van het bedrijf, het natuurlijke gedrag van hun koeien en de hun omringende prachtige natuur. 

Er is een biologische moestuin, een (kleine) hoogstamboomgaard met oude, inheemse rassen, er wordt samengewerkt met onder andere Natuurpunt en Kempens Landschap. Zo vind je op de hoeve de stilaan zeldzaam geworden boerenzwaluw, wonen in de oude gebouwen een aantal  vleermuizen, hangt er een uilenkast, … 

Waar het bedrijf bij aanvang vooral door Herman gerund werd en Kathleen buitenhuis ging werken, is geleidelijk aan de focus verschoven naar samen de boerderij runnen.

Er werd ook al lange tijd gedroomd van het opstarten van extra activiteiten op de boerderij en deze zichtbaar en toegankelijk te maken voor geïnteresseerde burgers en consumenten. Sinds september 2019 kan je dan ook op deze boerderij terecht voor rondleidingen voor klassen en scholen, rondleiding en boerderijspel voor groepen en voor kinderfeestjes. 

Het team

Boer Herman
Hij is het hoofd, het hart en de handen van het bedrijf. Hij doet alles wat er moet gebeuren en dirigeert en delegeert graag en goed. Melken, voeren, zieke of manke dieren behandelen, kleine en grote reparaties en onderhoud van materieel en machines, ... de dagen zijn zeer gevuld en altijd te kort.

Boerin Kathleen
Kathleen werkt gedeeltelijk buitenshuis. Daarnaast baant ze zich een weg door de immense administratie van het bedrijf. Ze melkt zeer regelmatig de koeien, vooral 's ochtends, en is de poets- en opruimdienst van de boerderij. Ook helpt ze een handje bij het behandelen van de zieke dieren, verzorgt mee de klauwen en volgt de koekalender strikt op. Zij is ook de drijvende kracht achter de rondleidingen en kinderfeestjes. 

Zoon Rik
Rik gaat nog naar school. Hij is onze tractorman. In het voorjaar is hij bezig met het klaarleggen van de velden voor de zaai, maaien, gras keren, op rijen leggen voor de oogstmachines, kraanwerk, mest uit de stallen voeren, ... zijn zijn favoriete bezigheden.  Daarnaast kent hij ook alle koeien en volgt hij mee de koekalender op. Ook weide-onderhoud doet hij regelmatig. 

Zoon Jan
Ook Jan studeert. Tussendoor voedert hij het jongvee, schept bijna dagelijks  een deel grond van de silo's zodat Herman vers voer kan binnenzetten in de stallen. Hij verzorgt de kippen. In het groeiseizoen zie je hem vaak met bosmaaier en weidedraad rondlopen om de omheiningen van de graasweides te onderhouden, controleren en herstellen. Sinds 2019 heeft hij een brevet als animator en helpt hij bij het uitdenken en begeleiden van spelletjes voor onze groepen.