Overzicht cultuursubsidies

Cultuurregio Zuidrand focust vooral op ondersteuning van actoren bij het uitwerken van bovenlokale cultuurprojecten. Maar daarnaast bestaan er natuurlijk nog heel veel andere cultuursubsidies, zowel voor individuen als voor organisaties:

Individuele kunstenaars en professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning genieten van de Vlaamse overheid via het kunstendecreet. Er zijn verschillende vormen van subsidie mogelijk: een beurs, een projectsubsidie, een residentietoelage en een doorbraaktraject. Meer info.

In het kader van het amateurkunstendecreet biedt de Vlaamse overheid aan amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. Meer info.

Als hobbyvereniging kan je maximaal 10.000 euro subsidie per jaar aanvragen voor de organisatie van activiteit met landelijke uitstraling in het kader van de vrijetijdsbesteding met het oog op cultuur of sport. Meer info.

Via het circusdecreet geeft de Vlaamse overheid subsidies aan circusgezelschappen en aan individuele circusartiesten. Meer info.

Ook organisaties voor sociaal-cultureel werk komen in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse overheid. Meer info.

Via de Canon Cultuurcel geeft de Vlaamse overheid tot 2000 € subsidie voor een dynamo cultuurproject op school. Schakel een regisseur in om je te ondersteunen bij een toneelstuk. Laat je helpen door een choreograaf bij LO. En waarom geen (geluids)kunstenaar bij STEM, poëzie bij wiskunde, een fotografe om erfgoed in beeld te brengen of een auteur en illustrator bij een project rond leesmotivatie? Meer info.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) stimuleert en ondersteunt de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen. Het VAF beheert drie fondsen: het VAF/Filmfonds ondersteunt zogenaamde ‘single’ creaties – eendelige, op zichzelf staande werken. Dit kunnen lineaire creaties zijn of interactief werk. Ook projecten in virtual reality en augmented reality kunnen worden ondersteund. Het VAF/Mediafonds ondersteunt televisiereeksen en de crossmediale toepassingen daarvan, alsook webseries. Het VAF/Gamefonds ondersteunt de productie van games. Meer info.

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de boekensector in Vlaanderen van auteur tot lezer. Auteurs, illustratoren en vertalers in het Nederlands kunnen financiële steun aanvragen voor de creatie van literair werk. Meer info.

De Nationale Loterij sponsort culturele evenementen en geeft ook subsidies aan projecten en organisaties uit de cultuursector.

Bij fondsen zoals CeraVocatio of Spes kan je een aanvraag voor een beurs of subsidie indienen. Bij Hefboom kan je een cultuurkrediet aanvragen, een lening tegen een gunstig tarief voor een bedrag van 5.000 tot 100.000 euro.

Ook de Europese Unie biedt heel wat mogelijkheden voor cultuursubsidies:

  • Creative Europe is een EU subsidieprogramma dat ondersteuning biedt aan de culturele en audiovisuele sectoren. Het programma heeft een budget van 2,44 miljard euro. Deze fondsen worden verdeeld over projecten binnen de domeinen cultuur, media en cross-sectoraal.
  • Horizon Europe is het belangrijkste EU programma rond onderzoek en innovatie. Binnen dit programma is er een cluster cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving voorzien, met een totaal budget van 2,28 miljard euro.
  • Via Interreg stimuleert het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling samenwerkingen tussen de verschillende lidstaten. Er zijn oa. projecten mogelijk rond cultureel-toeristisch aanbod, professionalisering van de cultuursector en cultuur als bindmiddel tussen burgers van verschillende landen.
  • Via Erasmus+ kunnen oa. individuen en organisaties uit de culturele sector reisbeurzen krijgen om buitenlandse stages en bijscholingen te volgen.

Op de website van VLEVA, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap vind je meer informatie over EU cultuursubsidies en de gegevens van contactpersonen die je kunnen helpen bij het schrijven van een aanvraagdossier. Ook de mensen van de dienst Europa van de Provincie Antwerpen kunnen je helpen om de weg te vinden door het bos van de Europese subsidieprogramma's.

Contactpersoon

A tot Z