Subsidies voor grote bovenlokale cultuurprojecten

Sinds 2020 is de Zuidrand door de Vlaamse overheid erkend als intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) cultuur. Onder de noemer Cultuurregio Zuidrand stimuleren, ondersteunen en versterken we culturele actoren in hun bovenlokale ambities. Je vindt er alles over in ons beleidsplan bovenlokale cultuurwerking.

Een van de doelstellingen van Cultuurregio Zuidrand is het ondersteunen van actoren uit de regio bij het aanvragen van bovenlokale projectsubsidies van de Vlaamse overheid. Meer informatie over deze subsidies vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

WAT WORDT ER PRECIES BEDOELD MET EEN BOVENLOKAAL CULTUURPROJECT?

Met bovenlokaal wordt bedoeld dat het de gemeentegrenzen overstijgt. Het project moet ook meerdere functies (experimenteren en innoveren, crëeren en produceren, spreiden en presenteren, leren en participeren) vervullen.

WIE KAN SUBSIDIES VOOR EEN BOVENLOKAAL CULTUURPROJECT AANVRAGEN?

Alle culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk.

WANNEER KAN JE EEN PROJECTAANVRAAG INDIENEN?

Er zijn 2 indienrondes per jaar. Er moet uiterlijk ingediend worden op:

  • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen.
  • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

Op de website van steunpunt OP/TIL vind je een stappenplan voor de aanvraag van een bovenlokale projectsubsidie en voorbeelden van goedgekeurde projecten.

NIEUW! VANAF 2024 KAN JE OOK EEN KLEINSCHALIG BOVENLOKAAL CULTUURPROJECT AANVRAGEN! ALLE INFO HIER

Wil je weten voor welke subsidie jouw organisatie in aanmerking komt? Bekijk dan het schema hieronder.

Heb je een idee voor een bovenlokaal cultuurproject? Ben je op zoek naar partners binnen de regio? Wil je graag feedback krijgen over je projectvoorstel? Of heb je vragen over de aanvraagprocedure?

Neem dan zeker contact op met Cultuurregio Zuidrand.

Contactpersoon