Rondleiding KADOC

Vorig jaar bezocht Erfgoedcel Zuidrand samen met enkele erfgoedverenigingen het FelixArchief in Antwerpen om inspiratie op te doen over archiefbeheer. Dit jaar waren we welkom bij KADOC. Hoe deze uitstap eruitzag kan je hieronder lezen!

KADOC in Leuven is een centrum voor documentatie en onderzoek rond religie, cultuur en samenleving in België. Tijdens de rondleiding leerden we bij over hun uitgebreide collecties, waaronder archieven, boeken en audiovisueel materiaal. We hebben ontdekt hoe ze deze materialen bewaren en ter beschikking stellen voor onderzoekers en het brede publiek.

Na een gezellig ontvangst met koffie en thee werden we overspoeld door de vele boeiende aspecten die de werking van KADOC inhoudt. Nadien toonden ze ons hoe we zelf informatie kunnen opzoeken en terugvinden in hun verschillende databanken zoals ODIS, LIMO en LIAS. (Onder deze link vind je alle databanken van KADOC terug.)

In de namiddag bezochten we de mooie kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts, waarna we ook een rondleiding kregen doorheen hun lopende tentoonstellingen Hilāl, over het moskeeleven in Vlaanderen en Woordreizigers. Erfgoed en spoken word.

Dat KADOC honderden archieven bewaard van christelijke werknemers- en werkgeversorganisaties, van onderwijskoepels en jeugdbewegingen, en van religieuze orden en congregaties mochten we zelf ondervinden. Speciaal voor ons hadden de archivarissen de leeszaal gevuld met archieven uit de zuidrand-gemeentes betreffende landbouworganisaties, politieke partijen, (actie-)comités, priesters, architecten, onderwijs en zorg en nog veel meer!

Om af te sluiten mochten we een kijkje nemen in het erfgoeddepot dat zich onder de leeszaal bevindt. Hier konden we een glimp opvangen van het 35 km strekkend erfgoed dat KADOC in bewaring houdt.

Waarvoor kan je terecht bij KADOC in een notendop:

  1. Onderzoek: Ze bieden ondersteuning aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in religie, cultuur en samenleving in België. Dit omvat toegang tot archieven, bibliotheken en andere documentatie, evenals begeleiding en expertise van KADOC-medewerkers.
  2. Educatie: KADOC organiseert educatieve activiteiten, zoals workshops, lezingen en seminars, gericht op het bevorderen van kennis en begrip van historische en actuele thema's in relatie tot religie en cultuur.
  3. Publieke diensten: Het centrum biedt toegang tot zijn collecties en bronnen voor het brede publiek, inclusief studenten, docenten, journalisten en geïnteresseerde individuen. Dit kan variëren van individuele onderzoeksverzoeken tot groepsbezoeken en tentoonstellingen.
  4. Culturele programmering: KADOC organiseert ook culturele evenementen, zoals tentoonstellingen, lezingenreeksen en artistieke projecten, die de relatie tussen religie, cultuur en maatschappij verkennen en bevorderen.

Nuttige links:

Iedereen is ook van harte welkom op de ODIS-ontmoetingsdag die op vrijdag 7 juni plaatsvindt in Sint-Truiden:
 https://www.odis.be/hercules/docs/ODIS_ontmoetingsdag2024_uitnodiging.pdf

Contactpersoon