Vrijwilligers gezocht registratietraject MHK

Heb jij een hart voor cultureel erfgoed?
Wil je mee de toekomst van de collectie van de Mortselse Heemkundige Kring verzekeren?

Dan ben jij de juiste persoon om het team van Erfgoedcel Zuidrand te versterken voor het traject inhaalbeweging collectieregistratie!

HOE KAN JE HELPEN?

Erfgoedcel Zuidrand is van start gegaan met de ondersteuning van een inhaalbeweging collectieregistratie bij de Mortselse Heemkundige Kring in het kader van een collectiebeleidstraject en verhuis van de collectie. We focussen ons bij deze inhaalbeweging op de registratie van de heemkundige objectcollectie. Door minimale registratiegegevens (digitaal) te registreren, is er meteen ook een stevige basis om de erfgoedwaarde van de collectie verder te verkennen.

Zoals je zal merken is het traject heel omvangrijk en zijn er verschillende taken die vervuld kunnen worden. Afhankelijk van je interesses en vaardigheden ben je vrij om te kiezen waarbij je ons wilt helpen. Hieronder worden enkele concrete taken opgesomd en wat je hierbij kan verwachten.

OBJECTREGISTRATIE OP PAPIER

 • Je werkt ter plekke in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Je beschrijft objecten volgens het sjabloon van het inventarisfiche.
 • Je geeft de objecten een uniek nummer en brengt dit (indien mogelijk) aan met een label.

OBJECTREGISTRATIE DIGITAAL

 • Je werkt ter plekke in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Je beschrijft objecten volgens het Excel-sjabloon op een laptop van de erfgoedcel.
 • Je geeft de objecten een uniek nummer en brengt dit (indien mogelijk) aan met een label.

VERWERKING OBJECTREGISTRATIE OP PAPIER

 • Je werkt thuis of in de lokalen van de heemkundige kring.
 • De objectfiches die zijn ingevuld op papier worden overgetypt in het Excel-sjabloon.
 • Indien je van thuis uit wil werken worden de papieren fiches ingescand door de erfgoedcel en doorgestuurd naar jouw emailadres. Je verwerkt de fiches op je eigen tempo en stuurt nadien het ingevulde Excel-sjabloon terug naar de erfgoedcel.

AANBRENGEN INVENTARISNUMMERS MET DE VERNIS-STIFT-VERNIS METHODE

 • Je werkt in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Objecten waar geen label kan worden aangehangen (bijvoorbeeld borden) krijgen een inventarisnummer dat wordt aangebracht met de vernis-stift-vernis methode.
 • Je kan nauwkeurig en netjes werken en je hebt een duidelijk handschrift.

OBJECTFOTOGRAFIE

 • Je werkt in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Je fotografeert met een eigen camera en statief of met het materiaal van de erfgoedcel.
 • Je fotografeert collectiestukken minstens twee maal en tegen een witte achtergrond.
  • Foto met objectnummer en maataanduiding
  • Foto van enkel het object voor digitale ontsluiting
  • Eventueel foto van meerdere onderdelen/zijdes/specifieke schade

VERWERKING OBJECTFOTOGRAFIE

 • Je werkt thuis of in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Je verwerkt de foto’s die genomen werden door de bestandsnaam aan te passen naar de unieke inventarisnummers. Op die manier kunnen ze nadien sneller gekoppeld worden aan de juiste objectfiches in de digitale databank.
 • Bij meerdere foto’s krijgen de foto’s een extensie. De hoofdfoto (deze voor digitale ontsluiting, zonder maataanduiding en objectnummer) krijgt het nummer MHKxxxxx_01, de volgende foto krijgt het nummer MHKxxxxx_02 enzovoort.

Tip: wijzigen van bestandsnamen gaat gemakkelijk via de sneltoets “F2”!

VERPAKKING VAN DE COLLECTIE

 • Je werkt in de lokalen van de heemkundige kring.
 • Je plooit dozen en verpakt de geïnventariseerde objecten zorgvuldig. Objecten raken elkaar bij voorkeur niet en worden beschermd door zijdepapier of polyethyleenschuim.
 • Kan ook tezamen worden uitgevoerd met inventarisatie.

WAT STAAT HIER TEGENOVER?

Je komt terecht in een team van enthousiaste vrijwilligers met een hart voor het lokale erfgoed en je  krijgt ondersteuning van Erfgoedcel Zuidrand. Je draagt bij aan het behoud en beheer van de heemkundige collectie van stad Mortsel en het geeft je de kans om werkervaring op te doen binnen collectiebeheer.

Je zal werken in de lokalen van de Mortselse Heemkundige Kring in de voormalige Sint-Lutgardisschool te Mechelsesteenweg 30, 2640 Mortsel.

GEPRIKKELD OM AAN DE SLAG TE GAAN OF WENS JE MEER INFO?

Stuur een mailtje naar inge.cloetens@dezuidrand.be of geef een belletje op 0483 55 90 42. Bij interesse geef je aan welke dag(en) je je kan vrijmaken en welke taken je het meest aanspreken.

Contactpersoon