Vrijwilliger in de kijker: Bruno Stappaerts

Elke maand zetten we een vrijwilliger in de kijker. Deze keer Bruno Stappaerts, bezieler van REUZENplan en reus Contios uit Kontich

Hoe is reus Contios ontstaan?
Het maken van de reus was een meer-scholen-project: de Academie en de technische school zorgden voor de bouw van de reus zelf, de kostuums werden gemaakt in het St.-Jozefinstituut en de vertelstemmen kwamen van de laatstejaars van het St.-Ritacollege.
Het verhaal uit het verleden waar Contios een dorp opricht (Rupera, Alfred Michiels) en als stamvader hierover waakt, maakt een brug naar de bewoners. Reus Contios groeide stap voor stap tot ambassadeur van Kontich.

Wat doet REUZENplan?
REUZENplan is een kleine vereniging van 6 personen. Zij zetten op vele locaties verschillende mensen creatief in gang om zo te groeien naar een spektakel voor het grote publiek. Wij trachten ook een ook een gezonde mix te maken van verschillende disciplines, zoals muziek, dans, zang, techniek, striptekenen, streekbier, theater, sport, erfgoed …. Al deze verbindingen zijn zeldzaam en daardoor zeer waardevol.
Met reus Contios maken wij een sterke link met het verleden van Kontich-Waarloos. Onze projecten vinden steeds plaats op een andere locatie en krijgen hierdoor een verbindend gevoel bij de gemeenschap.
Wijkverbindingen zijn ook belangrijk: De dansgroep Sparta uit Kontich-centrum deed de hoofdactiviteit in Waarloos. Een mix van 5 Kontichse koren in Kontich-Kazerne. In het project met de Altenawijk waren de hoofdacteurs uit Waarloos en Edegem. Liedgroep Zeil uitde St.-Ritawijk kreeg het podium in Kontich-centrum.
Nog nooit heeft de reus gestapt met een zelfde team van mensen. In elk project leiden wij mensen op om de grote stokpop in beweging te zetten.
Ons initiatief straalde uit naar verschillende andere gemeenten en steden. Op verschillende plaatsen werd ik uitgenodigd om te vertellen op welke wijze een dergelijk evenement georganiseerd wordt.

Wat is jullie volgend project?
Naast de reuzenstoet in Hove werken we aan een nieuwe voorstelling met Contios. Onze volgende voorstelling einde maart 2023 gaat door aan de trappen voor Het Halfdiep, of het amfitheater van Kontich. Met een tekst van Jeroen Olyslaegers komt het Keltisch aspect van Contios sterk op de voorgrond. Het zal onze eerste avondvoorstelling zijn, waar het publiek vanop een mooie helling de voorstelling kan volgen.

A tot Z