Nature Smart Cities

Logo Interreg 2 Seas en Nature Smart Cities

Nature Smart Cities in de Zuidrand

De beekvalleien die door de Zuidrand lopen, zijn bepalend voor het landschap. In deze valleien van o.m. de Grote Struisbeek, de Edegemse beek, de Koude beek en de Lachenebeek bepalen akkers, graslanden en natuurgebieden langs deze valleien de open ruimte.

In de valleien kan water gebufferd worden bij hevige regenval. Eén van de gevolgen van klimaatsverandering is het regelmatiger voorkomen van hevige regenval op korte tijd. Daarom zorgen o.m. de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie en de gemeenten ervoor dat er meer water kan gebufferd worden.

Met de Streekvereniging Zuidrand en de dienst Milieu- en Natuurbeleid van de provincie willen we dit ondersteunen en tegelijkertijd ruimte houden voor de vele trage verbindingen in de valleien. Dat maakt ons zeer enthousiaste partners in Nature Smart Cities.

De Universiteit Antwerpen zal metingen uitvoeren en analyseren rond fijn stof op trage wegen en hun alternatieven in de Zuidrand. Deze gegevens zullen ons helpen om in de toekomst bewuste keuzes te maken over de locaties van trage wegen.

Volgende trage wegen zullen aangepakt worden in de Zuidrand:

  • Verlenging van het Laarzenpad in Lint
  • Oude spoorwegberm in Kontich
  • Westelijk pad in Hof ter Linden in Edegem
  • Vlonderpad in Aartselaar
  • Pad langs Koude beek in Borsbeek
  • Groene berm in Mortsel
  • Pad langs Lachenebeek in Hove

Europese samenwerking

Het project startte in september 2018 en loopt tot februari 2022. Doel van Nature Smart Cities is het ontwikkelen van een business model dat kleine en middelgrote gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur zal de gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering.

In de Zuidrand ligt de focus op trage wegen in de valleien die bij hevige regenval op korte tijd veel water moeten bufferen en afvoeren. De ervaring die wordt opgedaan bij het opzetten en uitvoeren van de demo’s zal het business model voeden.

Andere projectpartners zijn Southend on Sea Borough Council uit Groot-Brittannië, die de projectleiding op zich nemen, stad Brugge, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent uit België, alsook de stad Den Haag en gemeente Kapelle uit Nederland, Imperial College, Cambridge City Council uit het Verenigd Koninkrijk, en stad Lille uit Frankrijk.De 7 gemeenten uit de Zuidrand zijn betrokken als observer partner. Dat wil zeggen dat zij tijdens overlegmomenten en workshops hun ervaringen bij de realisatie van green infrastructure kunnen delen. Zo kan ook die ervaring uit het verleden meegenomen worden bij de opmaak van het business model.

Het project krijgt forse financiële steun van het Interreg 2 Zeeën programma: 60% van de kosten voor de aanleg van de trage wegen en van de personeelskost wordt gedragen door Interreg 2 Zeeën.

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

De Zuidrandgemeenten verzorgen de cofinanciering voor de aanleg van de trage wegen. De provincie Antwerpen verzorgt de cofinanciering voor de personeelskost.