Beleid

De Streekvereniging Zuidrand is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten in de Antwerpse Zuidrand: Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel.

Streekvereniging Zuidrand is een koepelorganisatie en werkt in vier deeldomeinen:

  1. Bovenlokale cultuurwerking via Cultuurregio Zuidrand
  2. Cultureel erfgoedwerking via Erfgoedcel Zuidrand
  3. Onroerend erfgoedwerking via IOED Zuidrand
  4. Toeristische werking via Toerisme Zuidrand

Voor elk van deze deeldomeinen werd een beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2026. U kan ze hieronder raadplegen.

Contactpersoon