Organisatie

De projectvereniging ‘Streekvereniging Zuidrand’ is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten: Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, met de steun van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. 

De Streekvereniging Zuidrand is erkend als Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) sinds 2018, als Intergemeentelijke Samenwerking voor Bovenlokale Cultuurwerking (2020) en als Cultureel Erfgoedcel (2021). Zij staat daarnaast in voor het toeristisch beleid in de streek via Toerisme Zuidrand. Via projectwerking zet ze in op de versterking van de landbouw- en natuurbeleving in de streek.

Streekvereniging Zuidrand is sinds 2021 het bovenlokale aanspreekpunt voor cultuur, erfgoed en toerisme.

De gemeentebesturen werkten al lange tijd samen op verschillende beleidsdomeinen: 

  • Voor cultuur- en cultureel erfgoedprojecten die het lokale niveau overstegen, werd in 2009 de Projectvereniging Cultuuroverleg Antwerpse Zuidrand, of kortweg Azura, opgericht.
  • Landschapspark Zuidrand ontwikkelde sinds 2012 projecten waarin de open ruimte beleefbaar werd gemaakt door middel van trage wegen, landbouwprojecten, buitengewone plekjes en natuur-inrichtingsprojecten.
  • 'De Zuidrand, dat smaakt' stond sinds 2014 in voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie van de streek.
  • Sinds 2017 werd de Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) Zuidrand opgericht, die zich focust op bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie.

Om deze werkingen te versterken werd in 2017 besloten om de vier deelwerkingen (cultuur, toerisme, natuur en erfgoed) te integreren in een bovenlokale en transversale projectvereniging. De Streekvereniging Zuidrand speelt hierdoor in op de nood om de versnippering aan samenwerkingsverbanden tegen te gaan en integraal te werken. Door de krachten te bundelen wil de streek een krachtig signaal geven aan hogere overheden om de witte vlek in Vlaanderen op het vlak van toerisme, cultuur, natuur en landschap en erfgoed op een positieve manier in te kleuren.

Sinds 2021 is Streekvereniging Zuidrand erkend via Vlaamse decreten als Cultuurregio ZuidrandErfgoedcel Zuidrand en IOED Zuidrand. Via gemeentelijke samenwerking wordt Toerisme Zuidrand ondersteund.

Streekvereniging Zuidrand werkt met 1 raad van bestuur, 1 dagelijks bureau, 1 algemeen coördinator en 1 communicatieverantwoordelijke voor de gehele organisatie. Op deze manier werken de 4 deeldomeinen integraal en efficiënt samen.

Downloads

Contactpersoon