Wie is wie - IOED Zuidrand

Wannes De Laender

Contact
Gemeenteplein 1 , 2550 Kontich
Tel.
0483 56 01 68
wannes.delaender@dezuidrand.be

Functies

Algemeen Coördinator
 • Zakelijk beleid
 • Personeelsbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Inspraak en participatie
 • Politieke terugkoppeling
 • Transversale en bovenlokale projecten en trajecten

Leen Cannaerts

Contact
Gemeenteplein 1 , 2550 Kontich
Tel.
0483 56 01 92
leen.cannaerts@dezuidrand.be

Functies

Medewerker onroerend erfgoed
 • Advies onroerend erfgoed (landschappelijk, archeologie en funerair)
 • Beleidsondersteuning onroerend erfgoed
 • Archeologie
 • Funerair erfgoed (begraafplaatsen)
 • Landschappelijk erfgoed
 • Publieksprojecten onroerend erfgoed

Michelle Segers

Contact
Gemeenteplein 1 , 2550 Kontich
Tel.
0483 56 02 01
michelle.segers@dezuidrand.be

Functies

Medewerker bouwkundig erfgoed
 • Advies bouwkundig erfgoed
 • Inventariseren en waarderen bouwkundig erfgoed
 • Publieksmomenten bouwkundig erfgoed