Privacy

Maak je geen zorgen! Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je ons die zelf, vrijwillig, verstrekt.

Wie ons al kent, weet dat we het belangrijk vinden om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarnaast zijn we hiertoe ook verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (je misschien beter bekend als AVG of GDPR), de Europese privacywetgeving.

Doeleinden

De persoonlijke informatie die je ons bezorgt, gebruiken we enkel voor interne doeleinden. We verwerken die uitsluitend om jou een optimale dienstverlening aan te bieden en om je te contacteren. Van zodra je ons jouw persoonlijke gegevens bezorgt, geef je ons ook de uitdrukkelijke toestemming om die te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaring

De persoonsgegevens die je ons bezorgt, slaan we op in beveiligde omgevingen binnen de EU die niet toegankelijk zijn voor het publiek. We gebruiken die niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Doorgeven

We geven persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties vermelden we dit expliciet of vragen we de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de Europese privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn en op welke manier die worden gebruikt. We geven je hierover graag verdere toelichting.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen die te corrigeren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn om dit niet te doen.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons vragen om je gegevens te verwijderen.
  • Je hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Je kunt dit doen via ons info@dezuidrand.be. Hierbij zul je telkens je identiteit moeten kunnen aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.