Op klasbezoek met Boerderleren - 3e en 4e leerjaar

HET PROJECT

Leertraject voor meerdere boerderij- of samentuinbezoeken per schooljaar

Met het project Boerderleren bouwde Streekvereniging Zuidrand samen met de Hooibeekhoeve een educatief aanbod uit voor kinderen uit de 2de graad van de lagere school (derde en vierde leerjaar). De lerarenopleiding van de Thomas More hogeschool heeft hiervoor een leertraject uitgewerkt dat buiten leren en ervaringsgericht leren centraal stelt. Leerlingen leren zo het landbouwleven in hun eigen streek kennen, terwijl tegelijk hun persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Buiten ontdekken ze talenten die in de klas onderbelicht blijven.

Lespakketten brengen de leerlingen naar buiten

Tijdens het project Boerderleren ontwikkelde de Streekvereniging Zuidrand samen met de Hooibeekhoeve en studenten van de Thomas More hogeschool verschillende lespakketten voor de tweede graad lager onderwijs.

Er werden in totaal 24 activiteiten in en rond de boerderij ontwikkeld rond de thema’s seizoenen, bodem, mest, water, plantengroei, klimaat en duurzame landbouw. Het lessenpakket werd modulair opgesteld, klassen en landbouwers kunnen dus samen beslissen welke activiteiten ze tijdens het bezoek willen doen. Een handleiding voor leerkrachten, waarbij ook de link wordt gemaakt met de lesdoelen, kan je hiernaast terugvinden. Alle bijlagen bij de opdrachten vind je onderaan deze pagina terug.

Zes landbouwers sprongen mee op de kar:

Je kan de landbouwer rechtstreeks contacteren voor een klasbezoek. Vermeld zeker het project Boerderleren bij je reservatie.

Subsidie

Jouw school komt in aanmerking voor een subsidie via de Streekvereniging Zuidrand voor elk klasbezoek in kader van het lessenpakket Boerderleren.

Elke klas uit de tweede graad die op bezoek gaat bij één van de bovenstaande landbouwers met behulp van het lessenpakket Boerderleren kan tot 50 euro per klasbezoek teruggestort krijgen (50% van de factuur, met een maximum van 50 euro per bezoek). Elke klas kan jaarlijks maximum twee keer deze subsidie aanvragen. 

Om aanspraak te maken op deze subsidie, vul je onderstaand document in, laat je dit ondertekenen door de deelnemende landbouwer, en bezorg je dit terug via info@dezuidrand.be. Na ontvangst wordt de betaling uitgevoerd.

Een online spel brengt landbouw en natuur naar binnen

Het tweede deel van het project is digitaal, met een online spel voor kinderen rond landbouw en natuur. Via www.boerderleren.be kan je in de klas of thuis duiken in de wereld van de landbouwer. Via opdrachten komen de kinderen meer te weten over landbouw en platteland.

Het spel is wel online, de opdrachten zijn dat meestal niet. Je wordt tijdens het spel uitgedaagd om buiten opdrachten uit te voeren. Wanneer ze uitgevoerd zijn, krijg je puzzelstukjes om uiteindelijk de geheime code te kraken. Er zijn vier boerderijen met telkens 4 opdrachten, zo kan je al snel urenlang op ontdekking. Wanneer alle opdrachten uitgevoerd zijn, opent de groene ruimte zich en verdien je het diploma als echte landbouwkenner.

Bij het spel is een handleiding beschikbaar voor de leerkracht om mee aan de slag te gaan in de klas. 

Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is het provinciaal praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het richt zich in de eerste plaats tot melkveehouders door nauw samen te werken bij het onderzoek naar duurzame en rendabele dier- en milieuvriendelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de sector. Hooibeekhoeve slaat een brug tussen het brede publiek en de landbouwsector via boerderijbezoeken en door in te zetten op de professionalisering van landbouweducatie. Scholen en verenigingen kunnen inschrijven voor een educatief bezoek aan Hooibeekhoeve in Geel of aan een boerderij in hun eigen buurt via www.bezoekdeboerderij.be.

Meer weten over dit project?

Stefanie Verherstraeten, educator provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve in Geel

M 0494 11 73 34, E stefanie.verherstraeten@provincieantwerpen.be

Contactpersoon

A tot Z