Funerair erfgoed in de Zuidrand

IOED Zuidrand wil het funerair erfgoed in de streek op een goede manier bewaren en ontsluiten. Hiervoor stelde ze in 2020 een draaiboek funerair erfgoed op als handleiding voor lokale besturen. 

In 2021 slaan IOED Zuidrand, de stad Mortsel, de heemkundige kring van Mortsel en een enthousiaste groep vrijwilligers de handen in elkaar om de graven met erfgoedwaarde van de stad Mortsel te bewaren. Dit pilootproject heeft als doel om op de Mortselse begraafplaatsen (in de Lepelstraat en te Cantincrode) de graven te inventariseren en de waardevolle graven aan te duiden.

Het kan gaan om architecturaal en esthetisch waardevolle graven of graven van personen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de stad. Dit wordt de basis voor de opmaak van een lijst van graven van lokaal historisch belang die de stad Mortsel zal raadplegen bij afloop van een concessie of bij ruiming van de graven. Ten slotte zal dit pilootproject handvaten bieden om deze resultaten te vertalen naar het publiek via bijvoorbeeld rondleidingen.

IOED Zuidrand zal na afloop van dit project dit traject verder uitrollen in de andere gemeenten van de Zuidrand zodat ons waardevol funerair erfgoed behouden blijft.

Contactpersoon