Inventarisatie bouwkundig erfgoed

Gebouwen met erfgoedwaarde worden door de Vlaamse overheid opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed.

Deze inventaris is belangrijk voor het behoud en beheer van het bouwkundig erfgoed in onze gemeenten.

Aangezien deze lijst gedateerd is, neemt de Streekvereniging Zuidrand het initiatief om het bouwkundig erfgoed van elke gemeente van de Zuidrand te actualiseren. Hiervoor krijgen zij ondersteuning van de lokale documentatiecentra, heemkundige kringen en erfgoedraden.

Borsbeek staat als eerste gemeente op het programma.

Het veldwerk werd reeds afgerond, nu volgt het wetenschappelijk onderzoek. Over elk pand dat op de lijst staat, volgt namelijk uitvoerig literatuur- en archiefonderzoek. De resultaten worden verwerkt en bekendgemaakt.