Gedicht Borsbeek

Johan Mortelmans “Ik hou van Borsbeek”

VIDEO: Bekijk hier of klik onderaan om de video van dit gedicht te bekijken

Ik hou van Borsbeek

mijn dorp naast de stad

omdat de gevel

van sommige huizen

en het gezicht

van sommige dorpsgenoten

in mijn biotoop van weleer

me altijd terugvoeren

naar de herinneringen

naar de humus

van mijn jeugd.

Zijn dorps- en jeugdherinneringen

niet een onafscheidelijk koppel

en het onvervangbare behangpapier

in de woonkamer van ons geheugen?