Collectiebeleidstraject MHK

COLLECTIEBELEIDSTRAJECT

Vanuit de organisaties Histories vzw, Openluchtmuseum Bokrijk en het Huis van Alijn willen ze een aantal organisaties stap voor stap begeleiden om een doordachte werking rond de eigen collectie op te zetten. De drie organisaties blijven het zeer zinvol vinden om te werken rond collectiebeleid en collectieprofielen bij niet-professionele erfgoedorganisaties.

In november 2021 diende Erfgoedcel Zuidrand ook zijn kandidatuur in om deel te nemen aan dit traject, met de focus op een inventarisatie- en waarderingstraject voor de heemkundige kring van Mortsel. In januari kregen we het nieuws dat we geselecteerd werden om deel uit te maken van het traject dat zal lopen tot begin 2024.

Erfgoedcel Zuidrand maakt deel uit van het lerend netwerk met twee andere erfgoedcellen en hun organisaties dat binnenkort zal worden opgestart. De deelnemers zijn de drie organiserende organisaties (Histories, Huis van Alijn, Bokrijk) met 3 erfgoedcellen en 4 collectiebeherende organisaties: Leie-Schelde met Erfgoed Deurle; Erfgoedcel Leuven met Scouts en Gidsen Museum en Koninklijk Verbond der Jaartallen; Erfgoedcel Zuidrand met Heemkundige Kring Mortsel.

Het traject inhaalbeweging collectieregistratie dat we voor ogen hebben met de heemkring, zal tevens als fundament kunnen dienen voor de uitwerking van het collectieplan.

Het traject werd onderverdeel in verschillende sessies waarbij enkele onderdelen van een collectieplan werden toegelicht. De sessies werden telkens voorbereid en uitgewerkt door de landelijke dienstverleners en erfgoedcellen uit het traject, waarbij ook gezocht werd naar voorbeelden uit de praktijk.
 • Selectie van de organisaties
 • Sessie 0: Bokrijk (02/06/2022)
  • Kennismaking, overlopen wat een collectieplan is aan de hand van een praktisch voorbeeld, samen prioriteiten bepalen. Het was niet de opzet om alle onderdelen van een collectieplan te behandelen in dit traject, wel enkele meer in detail.
 • Sessie 1: Leuven  (15/10/2022)
  • Wie betrek je bij het schrijven van een collectieplan, voor wie schrijf je het? Missie en visie schrijven. 
 • Sessie 2: Mortsel (04/02/2023)
  • Collectiegeschiedenis, collectieanatomie en collectieprofiel
 • Sessie 3: Gent (03/05/2023)
  • Verzamelbeleid
 • Sessie 4: Deurle (04/10/2023)
  • Ontzamelen, herbestemmen en overzicht van de andere onderdelen van een collectiebeleidsplan
 • Evaluatievergadering
 • Sessie 5: Zemst (24/01/2024)
  • Hoe zet je je plan om naar actieplannen

De landelijke dienstverleners en erfgoedcellen zaten tussendoor ook nog enkele keren samen om de sessies voor te bereiden en te evalueren. Bovendien krijgen de lokale verenigingen na elke sessie huiswerk mee tegen de volgende sessie.

Op het einde van dit traject heeft de Mortselse Heemkundige Kring, net zoals de andere erfgoedverenigingen, een rugzak met informatie om de verschillende onderdelen van een collectieplan op papier te zetten.