Collectieregistratie MHK

INHOUD VAN DE COLLECTIE

COLLECTIE MORTSELSE HEEMKUNDIGE KRING

Doorheen de jaren is de collectie sterk aangegroeid door voornamelijk schenkingen, maar ook door diverse aankopen. De collectie bestaat uit een objectcollectie, een bibliotheekcollectie en een archief over de geschiedenis van Mortsel. 

Ondanks het feit dat de collectie al verschillende verhuisbewegingen heeft meegemaakt, is er geen volledige collectie-inventaris ter beschikking. De bibliotheek is wel gedocumenteerd in een Excel-bestand met het doosnummer, titel, auteur, uitgever, drukker, jaar van druk, rubriek en onderrubriek en ruimte voor extra informatie. Zowel voor de bibliotheek als voor het archief werden 14 categorieën of deelcollecties uitgewerkt die elk een Romeins nummer kregen. Elke categorie wordt vervolgens nog eens opgedeeld in diverse subcategorieën met een Arabisch nummer.

In het verleden werd er reeds een poging ondernomen om de objecten een uniek nummer te geven en te beschrijven op papieren registratiefiches. Deze papieren werden echter nooit aangevuld of up-to-date gehouden, ook werden ze niet gedigitaliseerd. De beschrijvingen op deze fiches zijn summier, zonder bijgevoegde foto. De inventarisnummers werden wel aangebracht rechtstreeks op de objecten met een witte sticker waarop met een zwarte stift de nummer werd genoteerd.

Om de toekomstige verhuis vlot te laten verlopen is het nodig om een actuele inventarislijst op te stellen van de objectcollectie. Door het registreren van de collectiestukken heeft de heemkring een overzicht van de te manipuleren objecten met hun toestand van voor de verhuisbeweging. Door foto’s te nemen van de objecten kan mogelijk opgelopen schade door de verhuisbeweging ook sneller gedocumenteerd worden.

COLLECTIEREGISTRATIE

Registratie en documentatie vormen de basis van het collectiebeheer. Zolang niet bekend is wat er in huis is, kan geen samenhangend collectiebeleid worden ontwikkeld. Daarbij hoort een actuele, digitale objectregistratie volgens internationale standaarden. Ook (verwijzingen naar) gegevens over onder andere de historische context en herkomst, verwerving of afstoting zijn daarin vastgelegd.

Zoals eerder vermeld is een deel van de objectcollectie reeds genummerd en beschreven. Toch zal er gekozen worden om de objectcollectie volledig opnieuw te inventariseren. De objecten krijgen een nieuwe nummering bestaande uit “MHK”, gevolgd door 5 unieke cijfers; “MHKxxxxx”.

In afwachting van het nieuwe collectieregistratiesysteem van Erfgoedcel Zuidrand worden de objecten beschreven op geprinte objectfiches of in een excel-bestand.

De objectnummers worden op een reversibele manier aangebracht en op plaatsen om de objecten zo min mogelijk te beschadigen. Het aanbrengen van de nummers gebeurt op drie verschillende manieren, afhankelijk van het materiaal en de toestand van het object:

  • Met zuurvrije labels aan een touwtje dat aan het object bevestigd wordt. De stiften die gebruikt worden voor de nummers te schrijven zijn de Fineliners Staedtler Pigment 308 zwart.
  • Rechtstreeks op het object met de vernis-stift-vernis methode. Voornamelijk voor objecten waarbij het niet mogelijk is een label aan te hangen. De vernis die gebruikt wordt is Golden Polymer Varnish, de stiften zijn edding 780 lakmarkers zwart en wit. Wanneer deze methode wordt toegepast, wordt de ondergrond eerst gereinigd zodat er geen vervuiling onder de vernislaag komt te zitten.
  • Rechtstreeks op het object met potlood, voornamelijk voor objecten uit papier.
  • Bij objecten uit textiel, bv. merklappen, werd een label van keperlint genaaid op het object, waar vervolgens het objectnummer werd opgeschreven.

Er wordt gekozen om oude nummeringen niet te verwijderen, met het oog op de historiek van het object. De objectfiches gelinkt aan de oude nummering kunnen nog extra informatie leveren over het object. Het nieuwe nummer wordt steeds aangebracht op een plaats die gemakkelijk te traceren is, maar zo weinig mogelijk opvalt bij een eventuele presentatie. Per objectcategorie wordt getracht het inventarisnummer op een identieke of gelijkaardige plaats aan te brengen.

A tot Z