Gebermte 2022

Gebermte 2022

Gebermte lanceert nieuwe initiatieven om de honderdjarige spoorwegbermen van Mortsel en Wilrijk te vieren. Na de film- en gespreksavond in maart als aftrap van gebermte 2022, programmeert gebermte vzw in april en mei een reeks van vier bermwandelingen op Den Berm.

Dit jaar en de komende jaren zal het 100 jaar geleden zijn dat de voormalige spoorwegbermen in Wilrijk (Prins Boudewijnlaan) en Mortsel (Krijgsbaan tot Klein-Zwitserland) werden gebouwd en in gebruik genomen. Vandaag vormen ze een 3,2 km lange groene natuur- en wandeloase in de dichtbevolkte zuidrand van Antwerpen. ’Gebermte: in aanraking met een eeuweling’ is de naam waaronder het gemeenschapsinitiatief gebermte van 2022 tot 2024 de visievorming over de toekomst van deze honderdjarige spoorwegbermen als stedelijke natuur wil ondersteunen op sociaal, cultureel en artistiek vlak.

gebermte 2022: heel de lente door evenementen 

Deze bermwandeling is een van de wandelingen en voorstellingen (verhalen, poëzie, beeldende kunst, muziek ...) die gebermte de volgende 3 jaar organiseert om de honderdste verjaardag van de bermen als waardevol ecologisch erfgoed te vieren. Gebermte wenst de bermen zo beter zichtbaar te maken als waardevolle stukken stedelijke natuur en op zoek te gaan naar manieren om natuur en cultuur te verbinden.

  • 23 april: bermwandeling - Den Berm als gemeenschap van planten
  • 1 mei: bermwandeling - De Stem van Den Berm
  • 7 mei: bermwandeling - Verhalen van Den Berm
  • 21 mei: bermwandeling - Onderzoek naar het leven op de berm
  • 21 mei: Het Manifest van Den Berm! - Festivaldag met poëzie, een vertelling, muziek, figurentheater en beeldende kunst.

Je vindt meer info op www.gebermte.be/programma en op www.facebook.com/gebermte

1 MEI: OP ZOEK NAAR DE STEM VAN DEN BERM: INTERACTIEVE BERMWANDELINGEN MET DICHTERS.

Een bonte schare bermdichters brengt en maakt, in samenwerking met de Klimaatdichters en wandelaars, poëtische creaties die op zoek gaan naar De Stem(men) van Den Berm: Geert Lemahieu, Christophe Batens, Lies Van Gasse, Stefan Heulot, Marie Darah, Johanna Pas en Sara Eelen. De wandelingen starten aan de Jozef Hermanslei aan de kant van Wilrijk (zie ook deze link ) en duren ongeveer 1 uur. Start om 14u en 15.30u.

7 MEI: BERMWANDELING MET VERHALENVERTELLER PATRICK LAHOUSSE EN ACTEUR MARC PEETERS DIE VERHALEN VAN DEN BERM VERTELLEN.

Muzikant, leerkracht, inwoner van Mortsel en verhalenverteller Patrick Lahousse en Marc Peeters vertellen verhalen van en over Den Berm. De wandeling start aan de Diesgehemhoeve om 10u (zie ook deze link ) in Mortsel en duurt ongeveer 2,5 uur.

21 MEI: BERMOLOGIE: BERMWANDELING DIE HET LEVEN OP DE BERMEN ONDERZOEKT MET KOOKKUNSTENAAR HADAS CNAANI, BAKKER LINA NASSER EN ECOLOOG GEERT DE BLUST.

De wandeling brengt voedselnetwerken van de bermen in beeld en laat planten zien die in principe ook door de mens kunnen gebruikt worden in dranken en maaltijden. De wandeling start om 10u aan het kruispunt van de Guido Gezellelaan en de Hendrick Consciencelaan (zie ook deze link ) in Mortsel. De wandeling eindigt rond 12u30 met een kleine picknick aan de Jozef Hermanslei aan de kant van Wilrijk (zie ook deze link ). We laten mensen proeven van dingen die gemaakt zijn met planten die ook op de bermen groeien maar van elders afkomstig zijn. Iedereen welkom. Breng een dekentje mee! 

21 MEI: HET MANIFEST VAN DEN BERM.

Het Manifest van Den Berm is een cultureel evenement dat op verschillende manieren het leven op, rond of in den berm in woord, klank, beeld, smaak … door een publiek wil laten ervaren.

15:00 – 15:30: Opening gebermte door gastheer Johan Petit
15:30 – 16:00: Het Manifest van Den Berm: literaire bekendmaking van wat Den Berm is en wil zijn door de bermdichters.
16:00 – 17:00: De Stem van Den Berm: een poëtische voorstelling van de bermdichters die de stemmen van de bermen laat horen
17:00 – 18:00: Een Verhaal van Den Berm: Patrick Lahousse brengt Een Verhaal van Den Berm op een podium samen met Marc Peeters en muziekgroep Bal Mystique
20:00: GEBERMTE-FEEST ingeleid door Joe Lage Landen Ster-winnaar (!) Pieter Cooreman.

Doorlopend:

  • Installaties van de leerlingen van de academie van Wilrijk nodigen bezoekers uit om langs de bermen te wandelen en stil te staan bij hoe men naar de bermen kijkt
  • Tentoonstelling met werk van jeugdig talent van de academie voor beeldende kunst van Mortsel en Edegem.
  • Figurentheater Froefroe brengt een verrassingsact

Over gebermte

Gebermte is een gemeenschapsinitiatief dat zich sinds 2015 inzet voor een ecologische toekomstvisie voor de bermen: het wil bereiken dat de bermen, hun leefgemeenschappen (planten, dieren, insecten en mensen) en hun ruimere leefomgeving erkend en verzorgd worden als stukken stedelijke natuur die waardevolle lokale en bovenlokale verbindingen leggen. In plaats van rationeel geordende en gecontroleerde plekken die een economische en/of voorgeprogrammeerde “ruimtelijke” logica volgen, vormen de bermen relatief vrije, onvoorspelbare en complexe organische weefsels die zich zowel ondergronds als bovengronds vertakken. Ze zijn een levend voorbeeld van wat mensen “de natuur” noemen in één van de dichtstbevolkte regio’s van Europa.

Om bovenstaand doel te bereiken, brengt gebermte inwoners van Mortsel, Wilrijk en omstreken samen, gaat het samenwerkingen met verenigingen, inwoners en besturen aan en zoekt het naar manieren om cultuur, kunst, natuur en de bermen met elkaar te verweven. Wat op, rond en in de bermen leeft, woont en samenkomt en waaruit de bermen zijn opgebouwd, wil gebermte onderzoeken om van de bermen te leren en om de leefgemeenschappen van de bermen en de bermen te versterken.

Centraal in de werking van gebermte  staat het betrekken van kunst en cultuur bij de visievorming voor de toekomst van de bermen. We werken ook toe naar veeleer kleinschalige culturele evenementen die de bermen op nieuwe manieren zichtbaar en beleefbaar maken voor een publiek. We doen dit vanuit de overtuiging dat artistieke betrokkenheid bij het maken van verhalen (of visies) over de bermen en de vertaling van deze verhalen in artistieke vormen, nieuwe betekenissen aan de bermen kunnen toevoegen en ons kunnen helpen om de bermen op nieuwe manieren te zien, te ervaren en te benaderen. Ook de betrokkenheid van kunstenaars en makers bij wat er met de wereld rondom hen gebeurt en wat zij graag anders willen zien, is hierin belangrijk, samen met de wervende en verbindende dynamieken die kunst en cultuur kunnen teweegbrengen.

Contactpersoon