Project Burgers en Boeren

Nog niet zo lang geleden kweekten veel mensen hun eten zelf. De laatste decennia zijn heel wat mensen geleidelijk de band met de productie van voedsel verloren.  Burgers dichter bij de productie van voedsel brengen, is waar we met het project “Burgers en Boeren “ naar streven.

Samen met haar partners wil Streekvereniging Zuidrand een belevingsaanbod uitwerken dat het resultaat is van de bundeling van krachten en ideeën van burgers en boeren. Het doel is een leerrijk en ontspannen aanbod uit te werken dat gericht is op gezinnen, scholen en bedrijven.

Het gevarieerde aanbod kan je hier ontdekken!

De prachtige foto's van alle boeren werden genomen door fotografe Inneke Gebruers. 

Contactpersoon