Talent uit de Zuidrand

affiche The Calicos (trio)

De Streekvereniging Zuidrand ondersteunt de gemeenten uit de regio dit najaar bij de programmatie van lokaal talent. Met een extra subsidie en een nieuw logo wil ze talent uit eigen streek in de kijker zetten. Vanaf 2021 zal een platform lokaal talent en programmatoren uit de streek verbinden.

Lokaal talent op het podium

De Streekvereniging Zuidrand zet vanaf 2020 in op meer kansen voor lokaal talent uit eigen streek. Dit jaar moedigde ze de gemeentebesturen uit de Zuidrand aan om vaker lokaal talent een podium te geven. Dit mondde uit in 11 voorstellen die uiteindelijk elk 900 euro subsidie krijgen vanuit de Streekvereniging Zuidrand.

Het gaat om:

Tickets bestel je via de websites van de organiserende gemeente.

 

Platform voor Talent uit de Zuidrand in 2021

Met het logo Talent uit de Zuidrand zet de Streekvereniging Zuidrand een eerste stap naar een grotere zichtbaarheid voor lokaal talent. De tweede stap volgt in het voorjaar van 2021. Dan wordt een online platform ontwikkeld waar talent van eigen bodem in contact wordt gebracht met lokale organisatoren.

Het platform heeft twee functies: ten eerste kan lokaal talent uit de Zuidrand zich aanmelden om zo meer kansen te krijgen om zich vaker (lokaal) te tonen. Ten tweede kunnen lokale organisatoren via dit platform hun aanbod uitbreiden met (meer) lokaal talent. Op deze manier wil de Streekvereniging Zuidrand als bovenlokale cultuurverbinder het talent uit de Zuidrand alle kansen geven om zich te tonen.

 

Bovenlokale cultuurwerking in de Zuidrand

De Streekvereniging Zuidrand is sinds 2020 erkend als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor bovenlokale cultuurwerking. Ze wil de komende jaren een sterk verbindende rol spelen voor de culturele werking in de regio. Zo kan je bij hen onder andere terecht voor ondersteuning bij je bovenlokaal cultuuridee.