Objectfotografie MHK

Het registreren van de objectcollectie verloopt hand in hand met het fotograferen van de stukken.

Foto's voegen veel waarde toe aan een objectbeschrijving:

  • Ze maken een collectie-inventaris aantrekkelijker en toegankelijker, waardoor u bijvoorbeeld ideeën opdoet voor het vernieuwen van presentaties, zowel intern als extern (stimulans voor bruikleenverkeer).
  • Zonder foto's zal een eventuele ontsluiting van de collectie(registratie) op het internet veel minder interessant zijn. Ook voor andere publicaties en in de publiciteit komen foto's van pas.
  • Ze helpen om de toestand van het stuk op te volgen en een conditierapport te maken. Hiervoor zijn een reeks detailfoto's per object aan te raden.
  • Tot slot kunnen ze van dienst zijn bij calamiteiten, voor de opmaak van een PV bij diefstal en vandalisme of voor een snelle identificatie bij brand of wateroverlast.

Het fotograferen van erfgoedobjecten draait om het maken van een natuurgetrouwe, leesbare weergave. U hoeft geen specialist fotografie te zijn om goede werkfoto's te maken. 

FOTOGRAFEREN MET OF ZONDER NUMMER?

Het is interessant het objectnummer met het object mee te fotograferen om een verkeerde identificatie te vermijden. De foto identificeert het object en vormt een aanvulling op de inhoudelijke beschrijving ervan. Om na het fotograferen de bestandsnamen van de foto's te conformeren aan het objectnummer (bv. voor bulkimport van foto's in een collectie-informatiesysteem), is dit ook handig.

Een foto zonder nummer is interessant om virtueel te ontsluiten. Een goede herkenbaarheid van het object blijft ook dan van groot belang, evenals een back-upprocedure waardoor de opgeslagen data niet verloren gaan.

Wij kiezen er dus voor om telkens per object minstens twee foto’s te nemen; eentje van het object met nummer en maataanduiding voor de interne werking en eentje waarop het object duidelijk te zien is voor eventuele ontsluiting.