Natuurgebied Fort 3

Rondom het fort van Borsbeek valt heel wat te zien. Het is een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het is er leuk wandelen dankzij de wandelknooppunten van de gemeente. Haal jouw knooppuntenkaart af aan het onthaal van het gemeentehuis van Borsbeek.