Trage wegen

Trage wegen 

Binnen zeven gemeenten van de Zuidrand wordt al enkele jaren gewerkt aan de inrichting en het onderhoud van trage wegen. In de periode 2012-2014 werd werk gemaakt van de inventarisatie van trage wegen en de opmaak van een uitvoeringsplan.

In de daaropvolgende jaren lag de focus op het realiseren van het plan. Zo werd het pad langs de Fortloop in Mortsel richting Borsbeek vrijgemaakt, in Kontich kreeg voetweg 54, ook gekend als Kerkhofpad, een waterdoorlaatbare halfverharding, in Aartselaar werd voetweg 27 vrijgemaakt. Met de opening van het Laarzenpad in 2014 kwam er een trage verbinding tussen Hove en Lint. De nieuwe trage wegen werden in de kijker gezet tijdens de Dag van de Trage weg in 2016.

Vele partners werken samen aan het verbinden van de open ruimte en de dorpskernen in de streek via een netwerk van trage wegen. De werking rond natuur en landschap uit de streek, een samenwerking tussen Streekvereniging Zuidrand en de provincie Antwerpen, zet in op het opzoeken van juridische achtergrond van specifieke wegen, overleg met eigenaars en aangelanden omtrent mogelijke ingrepen, plichten en rechten, opmaak inrichtingsconcepten en uitvoeringsplannen, begeleiden van de gemeenten bij de opmaak van bestekken, bij het aanvragen stedenbouwkundige vergunningen en bij effectieve uitvoering op terrein.

Het project rond trage wegen werd opgestart vanuit het Landschapspark Zuidrand en mee ondersteund door de Zuidrand gemeenten, vrijwilligers uit deze gemeenten en de provincie Antwerpen. Ook de vzw Trage Wegen droeg haar steentje bij. Sinds januari 2017 is de werking van het Landschapspark ingebed in de Streekvereniging Zuidrand.

Trage wegen zijn vaak levend erfgoed. Ze vormen historische verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), zijn oude doorgangen voor landbouwers (karrensporen), vormen de toegangsdreef tot een kasteeldomein of lopen langs verdwenen trein- en tramverbindingen.

Ook in de Zuidrand zien we hier vele voorbeelden van, zoals de toegangsdreef tot Hof ter Linden. Bovendien gaan trage wegen vaak samen met houtkanten, bermen, grachten ... en zijn ze vaak groene vingers die tot in de dorpskernen lopen. In trage wegen komen dus verschillende thema's waaraan de Streekvereniging werkt, samen.

A tot Z