Postiljonroutes

Begin 2015 zagen de postiljonroutes in Mortsel het levenslicht in de schoot van het burgerinitiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’ (MWHT). Deze wandelingen koppelen de geschiedenis van Mortsel aan onze rijke eet- en drinkcultuur door de eeuwen heen. Je kan kiezen tussen de route 'En de boer hij ploegde voort', 'In de voetsporen van de rentmeester' en 'Onder de fabrieksschoorstenen van Mortsel'.

Postiljonroutes

En de boer hij ploegde voort

Postiljonroute ‘En de boer hij ploegde voort’ is een thematische erfgoedroute langs bijzondere sites in de stad Mortsel, waar de recreant elke historische plaats kan koppelen aan de geschiedenis van onze eet- en drinkcultuur. Tijdens de wandeling of de fietstocht ontdekt de bezoeker enkele mooie relicten uit ons rijke landbouwverleden.

Postiljonroute_En de boer hij ploegde voort.pdf4,6 Mb(pdf)

In de voetsporen van de rentmeester

De postiljonroute ‘In de voetsporen van de rentmeester’ werd uitgewerkt rond de hoven van plezantiën, de vergeten en verdwenen kastelen van Mortsel en de kastelen Cantecroy, Ter Varent, het Varenthof, Windhoek, Ten Dorpe, …

Postiljonroute_In de voetsporen van de rentmeester.pdf3 Mb(pdf)

De schoorsteen van Mortsel

De postiljonroute ‘De schoorsteen van Mortsel’ verwijst naar het rijke industriële verleden van de stad. Mortsel telde heel wat schoorstenen. Naast Gevaert had je in de jaren 50 van de vorige eeuw meer dan 50 verschillende ondernemingen. We hadden koekjesfabrieken, brouwerijen en lustrerieën, koetswerkbouwers, fabrikanten van bakkerijmachines, diamantslijpers en speelgoedfabrikanten. De Borgward Isabella werd in Mortsel gebouwd op de terreinen van Minerva, de Rolls Royce van ons land. Naast een landbouwverleden zorgden talrijke ondernemingen voor de bloei van onze stad. De schoorsteen van Gevaert is alomtegenwoordig, maar speelt voortdurend verstoppertje in de dichtbebouwde stadskern.

Wandeling_De fabrieksschoorsteen van Mortsel.pdf2,6 Mb(pdf)